Uputstvo za suđenje u Ipref klubu

Uvodne napomene

Početak suđenja

Kada neko pozove sudiju u partiji ili iz chata, svim slobodnim sudijama koji su u Klubu, trenutno ne igraju, ne sude i nisu privremeno isključili sudijsku funkciju pojavi se obaveštenje u chat prozoru o tome ko je pozvao sudiju i broj partije iz koje se zove (ako je poziv iz partije). Istovremeno se čuje zvučni signal (ukoliko niste globalno isključili zvukove) i pojavi se dugme desno od chat linije sa natpisom "Sudi". Ukoliko ne želite da sudite u tom trenutku, ignorišite poziv i on će isteći kada se javi drugi sudija ili posle 5 minuta. Ukoliko želite da sudite, kliknite na dugme (ili otkucajte komandu /SUDI). Ako u tom trenutku postoji više poziva za suđenje, izaberite sa ponuđene liste na koji poziv se javljate.

Postupak suđenja u partiji

Suđenje se odvija u posebnom chat prozoru koji vam se otvori kada se javite da sudite:

Ovaj prozor omogućava direktan chat sa igračima u partiji (i većnikom, ako je prisutan), kao i sledeće operacije:

Unos presude u partiji

Ukoliko nije potrebno doneti presudu (na primer, zahtev je neopravdan), nakon datog objašnjenja igračima jednostavno napustite suđenje. Međutim, ako je presuda potrebna, klikom na dugme Presudi otvara se sledeći prozor:

Presuda u partiji se uvek sastoji od dodavanja ili oduzimanja bula igračima i upisivanje kratkog obrazloženja. Igraču kome treba smanjiti bule (na primer, briše mu se pad) unesite negativan paran broj bula, a igraču kome se bule dodaju (na primer, koji ide u bulu) pozitivan paran broj bula. Igraču koji ne učestvuje u presudi ne upisujte ništa. Kao obrazloženje unesite kratki osnov za promenu bula i, ukoliko se ne radi o prethodnoj ruci, broj ruke o kojoj se radi. Zatim kliknite na dugme Presuda da potvrdite promenu bula, ili Izlaz da odustanete od presude. Ukoliko unesete pogrešne bule, možete u prozoru suđenja ponovo pritisnuti dugme Presudi i uneti nove bule. Pritom imajte u vidu da to ne poništava prethodno unesene bule, već se iznosi dodaju na prethodne.

Primeri presuda u partiji

Postupak suđenja van partije

Suđenje se odvija u posebnom chat prozoru koji vam se otvori kada se javite da sudite:

Ovaj prozor omogućava direktan chat sa igračem koji je pozvao sudiju (ne koristite privatni chat za tu svrhu), kao i sledeće operacije:

Unos presude van partije

Prozor za presudu za partiju koja nije u toku sastoji se od sledećih elemenata:
 • Partija broj partije za koju se sudi. Partiju možete definisati u prozoru suđenja
 • Napustio partiju izaberite člana koji je krivac za prekid partije, odnosno na koga će se odnositi kazna (ukoliko je potrebno)
 • Kazna unesite eventualnu kaznu u poenima za ligu ili diskvalifikaciju iz kupa
 • Zabrana unesite broj dana koliko će krivcu biti zabranjeno takmičenje ("plavac")
 • Završi partiju ručno skraćenje partije
 • Obrazloženje kratko objašnjenje po kom osnovu se donosi presuda

 • Ukoliko ste uneli pogrešnu presudu, možete u prozoru suđenja ponovo pritisnuti dugme Presudi i ispraviti presudu.

  Primeri presuda van partije

  Nazad