Pravila Ipref Kluba

1.   Osnovne odredbe
 
1.1   Ipref klub (u daljem tekstu: Klub) je privatni sistem. Vlasnik Kluba (u daljem tekstu: Vlasnik) zadržava pravo da zabrani pristup bilo kome, bez obzira na to da li ima kredita, prekine članstvo bilo kome, prekine rad Servera, kao i da ukine Klub.
1.2   Priključivanjem u Klub smatra se povezivanje programa Ipref, preko Interneta, na računar na kome se nalazi program Kluba (u daljem tekstu: Server).
1.3   Sve osobe koje se registruju postaju članovi Kluba i time potvrđuju prihvatanje ovih pravila. Ako ne prihvataju bilo koje od pravila, to mogu iskazati prestankom dolaska u Klub.
1.4   Jedna osoba može imati i koristiti samo jednu registraciju, odnosno članstvo.
1.5   Vlasnik ima pravo da prihvati ili odbije svaku sugestiju ili zahtev koji nisu u skladu sa pravilima Kluba.
1.6   Ova pravila mogu biti promenjena od strane Vlasnika i tada važe od trenutka promene.
 
2.   Krediti
 
2.1   Samo članovi koji imaju kredita mogu učestvovati u partijama u Klubu, osim u periodu kada je kreditni sistem suspendovan. Novi član po pravilu dobija na poklon 7 dana igranja bez kredita, osim ako već postoji član registrovan s istog računara ili ako Vlasnik odluči drugačije.
2.2   Jedan kredit počinje da se troši od trenutka ulaska u partiju i važi naredna 24 sata, bez obzira da li član u tom periodu igra ili ne. Kada isteknu 24 sata, kredit je potrošen i naredni će početi da se troši kada član počne da igra sledeći put. Ako kredit istekne dok traje partija, Članu će biti dozvoljeno da završi započetu partiju pod uslovom da ne izađe iz Kluba tokom igre.
2.3   Uplaćeni ili iskorišćeni krediti nakon uplate nemaju monetarnu vrednost. Svi krediti se smatraju nepovratnim trenutkom njihove kupovine. Ukoliko Klub privremeno prekine s radom, krediti koji su tekli mogu biti vraćeni samo po odluci Vlasnika. Trajni prekid rada Kluba označava i trajno propadanje svih postojećih kredita.
2.4   Ako Član ne potroši nijedan kredit u roku od 30 dana može mu se oduzeti jedan kredit ako ima kredita, a ako nema kredita može biti obrisan iz evidencije članova, kao i njegovi rezultati i statistika. Krediti se takođe mogu oduzeti za učestvovanje u takmičenjima ili u druge svrhe, o čemu članovi moraju biti blagovremeno obavešteni.
2.5   Krediti za igranje obnavljaju se uplatom na način opisan na web stranici www.ipref.com/uplata.html.
2.6   Kupljeni krediti postaju aktivni kada Vlasnik potvrdi transakciju i aktivira ih. Vlasnik može, ali nije dužan da kredite unapred aktivira bez potvrde o uplati. Takođe, unapred aktivirani krediti mogu biti oduzeti u slučaju da uplata nije blagovremeno potvrđena. Član koji lažno prijavi uplatu kredita može biti trajno isključen iz Kluba.
 
3.   Podaci o Klubu
 
3.1   Podaci o svakoj ruci i odigranim partijama zapisuju se u bazu podataka na Serveru (u daljem tekstu: baza). Takodje, zapisuje se aktivnost Servera, dolasci i odlasci članova, kao i drugi podaci potrebni za rad Kluba. Privatni chatovi kao i rezultati privatnih partija se ne zapisuju.
3.2   Podaci iz baze koji su dostupni iz korisničkog interfejsa su javni i vidljivi svima, dok se ostali smatraju tajnim i Vlasnik nema obavezu da ih objavljuje.
3.3   Vlasnik se obavezuje da tajne podatke, uključujući email adrese članova, neće upotrebljavati za svrhe koje nisu u direktnoj vezi s Klubom.
3.4   Zvanični rezultati statistika, partija i takmičenja su oni koji su upisani u bazu. Ako su podaci u bazi pogrešni, Vlasnik ima pravo, ali ne i obavezu, da ih ispravi.
3.5   Vlasnik ima pravo da podatke iz baze koje smatra nepreciznim, neistinitim ili nerelevantnim modifikuje kako bi baza bila ažurna.
 
4.   Ponašanje osoba u Klubu
 
4.1   Osoba čiji je računar priključen na Server dužna je da poštuje pravila Kluba, bez obzira da li je registrovana ili nije. Osobe koje imaju članstvo dužne su da se u najkraćem roku po uključenju identifikuju, a osobe bez članstva registruju.
4.2   U Klubu je zabranjeno:
 • Psovanje, vređanje, pretnje, maltretiranje, omalovažavanje, grubo ogovaranje ili uznemiravanje drugih osoba u Klubu ili tokom partije
 • Neopravdano napuštanje partije ili njeno namerno usporavanje
 • Nesportsko ponašanje, komentarisanje svojih ili tuđih karata ili licitacije pre kraja ruke, pokušaji varanja ili prenošenje nedozvoljenih informacija o igri
 • Učestvovanje u Klubu s više registracija ili pokušaj registrovanja jedne osobe s drugim imenom
 • Objavljivanje, pogađanje ili traženje tuđih šifri
 • Pokušaji napada na Server ili Sajt, izmene programa i slanje virusa
 • Reklamiranje ili objavljivanje drugih komercijalnih informacija na način koji nije odobren od strane Vlasnika
 • Nepoštovanje sudija u Klubu
4.3   Postupci iz prethodnog člana, u zavisnosti od procene težine prekršaja od strane Vlasnika, mogu biti kažnjeni na jedan ili više od sledećih načina:
 • Opomena putem chata, memo poruke ili foruma
 • Promena rezultata partije
 • Smanjivanje broja poena ili diskvalifikacija iz takmičenja
 • Oduzimanje kredita dobijenih na prevaru (učestvovanje u takmičenjima s više registracija, višestruko korišćenje probnog statusa i dr.) ili zbog zloupotrebe sudijskog sistema
 • Povratak u probni status na određeno ili neodređeno vreme
 • Zabrana pristupa na određeno ili neodređeno vreme
 • Ukidanje članstva
4.4   O svim kaznama odlučuje i sprovodi ih Vlasnik, koji deo nadležnosti o kaznama može preusmeriti na odabrane članove (sudije). Kazna koju izriče Vlasnik može biti ukinuta ili preinačena ukoliko prekršilac uvidi i prizna grešku.
4.5   Sve osobe koje se priključuju na Klub imaju pravo da postavljaju pitanja, prijavljuju nepravilnosti i daju predloge. To mogu učiniti preko email adrese admin@ipref.com, komandom /KOMENTAR ili chat kontaktom u Klubu s Vlasnikom čije je registrovano ime Ipref.

Poslednja izmena: 17. decembar 2013.

Nazad