Ipref 2.73

Uputstvo za upotrebu

Uvod

Ipref je program za igranje preferansa protiv računara ili drugih igrača za Windows operativni sistem (verzije zaključno sa Windows 98 nisu podržane). Nove verzije, uputstva i komentare možete pronaći na adresi www.ipref.com. Iako program po prirodi nema ugrađene nikakve opasne ili destruktivne elemente i sastoji se iz samo jednog izvršnog fajla koji se može startovati bez ikakve instalacije, autor ne garantuje ispravnost programa i ne snosi odgovornost za bilo kakvu štetu nastalu njegovom upotrebom. Takođe, ovo uputstvo je namenjeno onima koji već znaju da igraju preferans i odnosi se samo na korišćenje programa bez ulaženja u objašnjavanja pojmova ove igre.

Program se sastoji iz samo jednog izvršnog fajla, Ipref.exe. Za pamćenje parametara unetih tokom korišćenja programa (imena igrača, broj bula itd.) program kreira fajl Ipref.INI iz koga se učitavaju parametri prilikom sledećeg startovanja. Ako je u opcijama uključeno logovanje chata, svi chatovi iz partija i Kluba će se snimati u Log folderu. Instalacioni program kreira folder za Ipref i odgovarajuće ikone u Programs folderu i, po želji, na desktopu. Fajlovi koje program naknadno kreira nalaze se u folderu čiju putanju možete videti u naslovu prozora sa opcijama.

U ovaj program uloženo je mnogo truda i iskustva. On predstavlja moj način da popularišem ovu divnu igru koju sam sa zadovoljstvom igrao s prijateljima. Hvala vam što koristite moj program i želim vam dobru zabavu i mnogo prijatnih trenutaka uz Ipref.

S poštovanjem,

Goran Alimpić, autor.

Pitanja i komentari: admin@ipref.com

nazad


Podešavanje naših slova

Ipref u potpunosti podržava upotrebu naših slova (čćđžš). Ako umesto njih vidite drugačije znakove, program će ovakvu situaciju prepoznati i na početku će se pojaviti dugme koje treba da pritisnete kako biste otvorili dijalog Windows XP operativnog sistema za podešavanje lokalnog jezika, gde treba da stavite bilo koji od jezika koji podržavaju naša slova (Serbian, Croatian, Slovenian). U taj dijalog možete otići i sami iz Windows Control Panela, program Regional and Language Options, stranica Advanced, opcija Language for non-Unicode programs. Promena ove opcija neće uticati na prikaz programa na zapadnim jezicima (engleski, nemački, francuski itd.) jer su slova za ove jezike uvek prisutna.

Ako u Windows-u podesite da koristite neki od kodnih rasporeda tastature koji podržava naša slova, onda ćete moći i da kucate naša slova na chatu i drugim mestima. Ako ne želite da vidite niti koristite naša slova možete ih potpuno isključiti opcijom Bez YU slova u dijalogu za Opcije.

nazad


Započinjanje partije protiv računara

Da biste započeli partiju protiv računara, Izaberite opciju Igra protiv Računara i pritisnite taster Počni. Ako želite da promenite početni broj bula i refea, to možete učiniti u prozoru za opcije koji se otvara kad pritisnete taster s nacrtanom alatkom. Tokom partije, vaše karte će se nalaziti u donjem delu prozora, karte protivnika s leve i desne strane, a karte koje se odigravaju u zelenom pravougaoniku koji predstavlja sto. Početni delitelj u igri protiv računara je igrač koji vam je s leve strane, tako da ste prvi na licitaciji.

nazad


Licitacija

Iznad karata svakog igrača ispisana je njegova poslednja licitacija. Kada je vaš red na licitaciji, potrebno je da odaberete jedan od ponuđenih odgovora s liste u sredini prozora. Kompletan tok licitacije ispisan je u tabeli s leve strane. Ispod nje nalaze se osnovni podaci o partiji: delitelj u tekućoj ruci, koliko je bula ostalo do kraja i koliko traje partija. Ovi podaci su prisutni tokom cele partije.

Ispod karata svakog igrača prikazano je stanje na njegovom papiru: u sredini su bule, a levo i desno supe. Negativan broj bula ili supa je označen crvenom bojom. Ispod toga je trenutni skor igrača (koliko je loš ili dobar), a ispod toga ime igrača. S desne strane prozora nalazi se kompletan papir koji se automatski popunjava tokom partije i, kao u pravoj partiji, prikazuje nacrtane refee i kapu.

Ako želite da vidite kompletan papir drugog igrača, kliknite na red ispod njegovih karata i veliki papir će prikazivati njegove podatke, s tim što će se oni vratiti na vaše na kraju ruke ili kada pritisnete sopstveni red ispod karata. Mala karta s slovom T označava talon koji se tokom licitacije nalazi kod delitelja.

nazadZamena talona

Ako se tokom licitacije vrši zamena talona, on će biti prikazan na stolu, a biće i zapisan u tabeli toka licitacije. Ako vi menjate talon, klikom na bilo koju kartu iz ruke zamenićete jednu kartu talona, a klikom na kartu iz talona stavićete je u ruku. Kada prelazite mišem preko karte ona se uzdigne kako biste znali koja karta će biti odigrana ako kliknete mišem. Ovo premeštanje karata možete obaviti proizvoljan broj puta. Kada ste odabrali talon za odbacivanje ili zapamtili početni talon u slučaju da talon menja neki od igrača koje vodi računar, pritisnite taster Kraj zamene kako bi započeo deo licitacije u kome se određuje kontrakt, dolazak, zvanje i kontra. Ovaj deo licitacije se vrši na isti način kao prvi deo, izborom među ponuđenim govorima i posmatranjem toka licitacije iznad karata igrača i u tabeli.

U slučaju da se odigravač predomisli i želi da odbaci drugačije karte nakon što je već zamenio talon, to može da učini pre određivanja konktrakta duplim klikom na male karte talona s desne strane.

nazadOdigravanje

Nakon licitacije, tabela toka licitacije zamenjuje se informacijama o tekućoj ruci. Polje Vrednost predstavlja broj bula za koje će se odigravač ili pratilac spustiti ili pasti.

Kada pri odigravanju dođe red na vas, kliknite na kartu koju želite da odigrate, prethodno se uverivši da je karta koju ste izabrali izdignuta od ostalih, što se automatski dešava kada je pokazivač miša preko karte. Pored igrača koji je zamenio talon nalazi se mala karta s slovom T koja predstavlja zamenjen talon, a iznad svakog igrača se nalazi onoliko malih karata koliko je odneo štihova. Ako se igra betl, svi odneti štihovi se nalaze ispred odigravača. Prethodno odigran štih je označen posebnom bojom, tako da imate vizuelnu informaciju o tome ko ga je odneo.

Dok traje sledeći štih, prethodni možete pogledati klikom na malu kartu koja ga predstavlja. Na isti način možete pogledati sve štihove koje ste vi odneli tokom igre, odnosno one koji se nalaze iznad vaših karata. Ako ne učestvujete u igri, karte drugih igrača koje drže u ruci biće vam vidljive dok oni odigravaju i moći ćete da vidite sve odigrane karte. Takođe, posle svakog štiha pojaviće vam se taster Nastavi koji treba da pritisnete pre početka sledećeg štiha kako biste videli šta je bilo odigrano, pošto ne učestvujete u igri i odigravanje računara bi bilo prebrzo za praćenje.

nazadUpisivanje rezultata

Na kraju ruke računar izračunava rezultate i pokazuje karte svih igrača. Zamenjeni talon je prikazan na stolu, a karte koje su bile u originalnom talonu su uzdignute. Iznad svakog igrača osim onog koji nije pratio ili je bio pozvan nalazi se informacija o prolasku ili padu, pri čemu je natpis iznad odigravača istaknut posebnom bojom. Ispod karata igrača ispisan je broj supa i bula, kao i skor koji je taj igrač ostvario u toj ruci. Da biste prešli na sledeću ruku, pritisnite taster Podeli. Papir će automatski biti popunjen i ispod igrača će ponovo biti upisano njihovo globalno stanje bula, supa i skora.

Kada se partija završi, iznad svakog igrača upisan je njegov konačan skor. Sve papire možete pregledati klikom na papir ispod igrača, kao što je već opisano. Špil je složen na stolu, a početni panel s izborom bula i refea za novu partiju, kao i taster za početak nove partije ponovo su prisutni. Na taj način možete započeti novu partiju.

nazadDodatne operacije tokom partije

Na donjoj levoj strani prozora nalazi se Ipref logo i nekoliko tastera koji omogućavaju dodatne akcije tokom partije. U zavisnosti od toga da li su u datom trenutku dostupni, slike na pojedinim tasterima mogu biti prikazane u sivim nijansama kako biste znali da ne mogu biti pritisnuti. Ako želite da promenite ime nekog igrača, kliknite na njegovo ime i pojaviće se dijalog u kome treba da unesete novo ime. Maksimalna dozvoljena dužina imena je 10 slova i ona ne sme biti jednaka imenu nekog drugog igrača.

Za izlazak iz programa kliknite na taster X u gornjem desnom uglu prozora, kao što je uobičajeno u Windows-u.

nazadUpravljanje pomoću tastature

Umesto miša za sve operacije možete koristiti i tastaturu:

nazadPodešavanje opcija i dodatne operacije

Ako pritisnete taster za opcije, pojaviće se prozor u kome možete podešavati sledeće elemente:

Pocetne bule od koliko bula se igra
Pocetni refei koliko ima refea
Port za mrežnu igru na kom UDP portu se odvija komunikaciju pri igri u lokalnoj mreži
Dužina pauze koliko traje pauza između poteza (u milisekundama), ako je uključena
Šifra za Klub s kojom šifrom se priključujete na Ipref klub (ako želite da automatski šaljete šifru prilikom priključenja). Šifra neće biti uvažena ako postoji više registracija s ovog računara, kako bi svako mogao da se identifikuje bez potrebe da menja ime pre ulaska u Klub. Ako ipak želite da se ova šifra koristi, dodajte znak uzvika pre svoje šifre
Moji natpisi u ženskom rodu Ovo označava da želite da vaši liciti budu u ženskom rodu (Sama, Pala, Prošla, Loša, Dobra)
Zvučni efekti Birate da li su uključeni zvuci. U glavnom prozoru možete ovo menjati pritiskom na taster Z
Mađarice Izbor između klasičnog špila za igru ili "mađarica". Izbor špila određuje i nazive boja (pik, karo, herc, tref ili list, tikva, srce, žir)
Zapamti poslednje ime da li će ime koje ste koristili pri izlasku iz programa biti korišćeno pri sledećem startovanju programa
Obrnut redosled licitacija smer u kome se prikazuje lista mogućih govora (npr. dalje, dva, ...sans ili sans, betl, ...dalje)
Obrnut redosled karata da li su karte u rukama poređane po jačini s leve ili desne strane
Uvek prikaži ponudu u mrežnoj igri, da li vam se ponuda odigravača prikazuje kao dijalog i kad ne odgovarate
Pauza između poteza da li postoji pauza prilikom odigravanja radi realnosti
Dupli klik za potez s ovom opcijom uklučenom, potreban je dupli klik na kartu ili licit da bi se potvrdio, inače je dovoljan jedan klik
Slaži boje karata tokom igre ako je ova opcija uključena, program neće dozvoliti da imate pika pored trefa ili herc pored karona, ako je moguće. Pošto je to automatsko preraspoređivanje boja ponekad zbunjujuće tokom odigravanja, tu opciju možete i isključiti
Ubrzano kad ne pratim ako odigravaju dva računara u ruci u kojoj ne učestvujete i ova opcija je uključena, nećete morati da pritiskate tasster Nastavi posle svakog štiha već će cela ruka biti odigrana odjednom
Prikaži moje karte kad ne pratim da li su vaše karte prikazane ili sakrivene kada ne učestvujete u ruci
Potvrdi kontrakt Kada određujete svoj konačni kontrakt pre odigravanja a ova opcija je uključena, pojaviće se dodatni dijalog za potvrdu
Bez tastature Uključite ovu opciju ako ne želite da program reaguje na komande s tastature, ako je koristite samo za chat
Bez YU slova Isključivanje podrške za naša slova
Prikaži broj igrača i odziv u Klubu Prikazivanje dodatnih informacija prilikom priključenja u Klub
Prikaži obaveštenja u Klubu Prikazivanje neverbalnih informacija prilikom boravka u Klubu
Loguj chatove u mrežnoj igri i u klubu sve sto kucate vi i vaši sagovornici biće snimano na disk u fajlovima sa ekstenzijom .txt u log folderu
Upiši vreme svake svake linije u logu Upisivanje vremena kada je svaka linija uneta u log
Uvek muški efekat smeha Koriščenje isključivo muškog efekta smeha u partiji bez obzira na pol određen drugom opcijom
Pauziraj po priključenju u Klub Po priključenju u Klub automatski će se otići u stanje pauze

Tokom partije možete vršiti razne operacije pomoću sledećih tastera:

Detaljan prikaz svih ruku dodatni prozor na kome možete videti kompletan raspored karata, odigravanja i poena svake ruke u partiji. Za konačni licit svakog igrača držite miša iznad njegovog imena. Odigravač je obeležen belom bojom, a karte originalnog talona, ako je bio zamenjen, su podignute u odnosu na ostale. Postavljanjem pokazivača miša iznad imena igrača pojaviće se dokle je licitirao, a ako je drugi igrač dao kontru i da li je pratio.
Statistički podaci o partiji prozor u kome je prikazano koliko je puta svaki igrač igrao, zvao, prošao, pao itd. Prva cifra svakog polja je broj ruku u kojima se određeni događaj desio, druga je ukupan broj ruku u kojima je mogao da se desi, a u zagradi je isti odnos izražen u procentima
Dodavanje bula svim igračima Delitelj sledeće ruke može pre početka ruke uneti broj bula koje će biti dodate (ili oduzete ako unesete negativan broj) svakom igraču, i na taj način skratiti ili produžiti partiju. Ovu komandu je moguće izvršiti samo jednom po ruci.
Poništavanje tekuće ruke cela ruka koja je trenutno u toku se ignoriše i počinje ponovo od deljenja novih karata. Ova opcija je korisna kada je neko pogrešio pri licitaciji i želite da počnete ispočetka (ali će i karte biti drugačije). Ruku je moguće poništiti samo pre početka odigravanja, i to od strane delitelja.
Odlazak u bulu u prethodnoj ruci ako se igrači dogovore da je jedan od njih pao na dolaz greškom saigrača (obično nakon chat rasprave), igrač koji je pogrešio može sam sebe kazniti. Da bi to učinio, pre kraja sledeće ruke, kada je na redu za licitaciju ili odigravanje štiha, treba da izabere ovu opciju. Nakon potvrde, rezultat te ruke će se promeniti i on će preuzeti pad od drugog igrača, uz preuzimanje svih supa. Ovaj taster je aktivan samo ako je ispunjen uslov da se radi o prethodno odigranoj ruci i da je igrač je prošao a njegov saigrač pao. S obzirom da samo igrač koji je kriv može da na ovaj način izmeni rezultat, izbegava se mogućnost zloupotrebe u slučaju da se on ne slaže s krivicom. Ako se igrač od koga su preuzete bule ne slaže s odlaskom drugog igrača u bulu, on može vratiti prvobitno stanje izborom iste ove opcije nakon što je drugi igrač već otišao u bulu, ali pre kraja sledeće ruke.

Glavni prozor programa možete uvećavati po širini, ali je visina konstantna, kao i minimalna dozvoljena širina. Ako raširite prozor, razmak između prikazanih karata će se takođe uvećati tako da ćete imati bolji pregled izgleda karata. Veličina glavnog prozora biće zapamćena pri sledećem startovanju programa.
U slučaju da je visina prozora takva da su vam elementi na dnu prozora presečeni ili se ne vide, moguće je da ste uključili opciju Large Fonts u Windows-u što je poremetilo prikaz. Ako ne želite da isključite tu opciju, možete naložiti Ipref-u da poveća standardnu visinu svog prozora tako što ćete u konfiguracionom fajlu Ipref.INI iza linije [Efekti] dodati linije Visina=500 i VisinaKibic=240 (eksperimentišite s ovim veličinama dok ne dobijete zadovoljavajući rezultat).
Ako želite da se neke komande automatski izvrše po priključenju u Klub, otvorite ipref.ini fajl i ispod linije [Klub] dodajte liniju Komanda= iza čega sledi spisak komandi razdvojenih zarezima. Komande koje sadrže blanko znak stavite u zagrade. Na primer, da biste prikazali vreme na serveru i uključili zvuk priključenja igrača, napišite Komanda=/vreme,(/zvuk 3)

Ako koristite drugačije nazive znakova od standardnih (Pik, Karo, Herc, Tref; List, Tikva, Srce, Žir za mađarice), otvorite ipref.ini fajl i ispod linije [Efekti] dodajte po želji svoje nazive dopisujući redove oblika ZnakX=ime. Na primer, da biste promenili "Tref" u "Krsta", dopišite liniju Znak5=Krsta. Na ovaj način možete promeniti nazive zva četiri znaka.

nazadIgra u lokalnoj mreži

Umesto računara, možete igrati i protiv jednog ili dva protivnika koji imaju Ipref na svojim računarima i nalaze se u istoj lokalnoj mreži s vašim računarom.Da biste započeli mrežnu igru, dvoje ili troje igrača treba da startuju program, svako na svom računaru. Zatim svi treba da odaberu opciju Lokalna mreža i pritisnu taster Počni. Prva osoba koja ovo učini na mreži biće delitelj kada se ostali uključe, što znači da će i njegove bule i refei biti važeći za početak partije. Ipref u ovom modu "vidi" samo računare koji su u polje Port u prozoru za opcije uneli isti broj, tako da se ne ometa komunikacija u slučaju da je još neka partija u toku u istoj mreži, ili ako želite da igrate više partija u isto vreme startujući više instanci programa. Dakle, pravilo je da svi koji žele da učestvuju u jednoj partiji treba da imaju isti port. Ako se ovakve situacije neće dešavati u vašoj mreži, onda ne morate da obraćate pažnju na ovaj parametar, već samo koristite automatski predloženi broj porta. Čim se na mreži nađu tri igača, partija će automatski početi. Takođe, delitelj može početi partiju i ako su samo dva igrača na mreži: čim se priključi drugi igrač, njemu će se pojaviti taster "Bez trećeg". Ako ga pritisne, partija će početi s time što će ulogu trećeg igrača preuzeti računar.

Tokom mrežne igre, kada je na redu neki od igrača, pored njegovih karata na ekranima drugih igrača nalazi se ikona peščanog časovnika koja označava da se čeka njegov potez. Ako neki od igrača prekine vezu ili partiju, ostalim igračima se o tome pokazuje obaveštenje i Računar preuzima njegovu ulogu. Ako ostane samo jedan igrač, partija se prekida. U ostalim elementima mrežna igra je istovetna igri protiv računara.

Moguće je istovremeno učestvovati u više lokalnih ili mrežnih partija, s tim da za svaku partiju treba startovati novi Ipref prozor i da se svaka mrežna partija mora obavljati na različitom portu.

U mrežnoj igri program donosi nekoliko novih mogućnosti: chat između igrača ostvaruju se u chat prozoru; ponude odigravača protivnicima nude se upotrebom tastera s znakom pitanja koji dobija novu ulogu (u lokalnoj igri služi za dobijanje preporuke programa za sledeći potez); promena rezultata kada je igrač kriv za pad saigrača (teranje u bulu) je opisana u prethodnom poglavlju.

Za mrežnu igru svi igrači moraju imati instaliranu istu verziju programa. U suprotnom, prilikom pokušaja povezivanja pojaviće im se poruka o tome koju verziju očekuje delitelj i povezivanje će biti obustavljeno. Takođe, ako neko ima instaliran firewall, potrebno je da ga namesti tako da omogući protok UDP poruka na portu na kome se odigrava partija.

nazadMeđusobni chat igrača

Tokom mrežne igre igrači mogu da međusobno komuniciraju kucajući poruke u posebnom chat prozoru. Da bi se ovaj prozor otvorio ili zatvorio, pritisnite taster s nacrtanom stranicom koji se pojavljuje pored ostalih tastera u donjem levom uglu glavnog ekrana tokom mrežne igre. Ovaj prozor sadrži kompletan tok razgovora, bez obzira da li je trenutno zatvoren ili otvoren. Dok je otvoren, sve poruke će se odmah pokazivati u njemu, a sam prozor je ispred svih drugih prozora i može se nesmetano držati na ekranu pored glavnog prozora za vreme igre. Ako je chat prozor zatvoren a neko je poslao novu poruku, oko chat tastera na glavnom prozoru pojaviće se dodatni okvir kao informacija da postoji novi tekst koji treba pogledati otvaranjem chat prozora. Možete neometano držati ovaj prozor otvoren dok igrate i menjati mu veličinu. Položaj i veličina chat prozora ostaje zapamćena sve dok ne izađete iz programa.

Poruku unosite tako što je otkucate u donjem polju koje ima jedan red i pritisnete Enter. Ona će zatim biti ispisana u glavnom prozoru s vašim imenom u chat prozoru svih igrača. Ako tokom partije promenite svoje ime, to će se prikazati i u ovom prozoru. Promenu imena možete izvršiti i kucajući poruku /IME novo ime (kosa crta i komanda IME nakon čega sledi vaše novo ime). U mrežnoj igri ne možete menjati imena drugih igrača, samo svoje. U partiji koju igrate u Klubu ne mozete menjati ime.

Da biste proverili koliko je potrebno da poruke i potezi koje šaljete stignu do određenog igrača i natrag, otkucajte u chat prozoru /ODZIV ime i vaš računar će automatski poslati upit i po povratku signala prikazati vreme odziva igrača čije ste ime naveli.

Da biste označili drugim igračima da se privremeno udaljavate od računara, možete otkucati komandu /PAUZA razlog. Sve što ova komanda radi je da ispiše igračima u chat prozoru da ste privremeno odsutni uz razlog, ako ste ga naveli, i vaš peščani časovnik na njihovim ekranima dobija crvenu boju. Na ovaj način oni će znati da nije u pitanju kašnjenje u vezi već namerno odsustvo. Razlog odsustva će se ispisati i kao hint ako postave miša preko crvenog peščanog časovnika. Čim odigrate sledeći potez ovo stanje će se ukinuti. Pauzu možete pokrenuti i klikom na svoje ime u glavnom prozoru.

Komanda /CHAT forsira otvaranje chat prozora kod drugih igrača kako biste bili sigurni da vide sta kucate. Nemojte zloupotrebljavati ovu komandu i dekoncentrisati ih, koristite je samo ako je neophodno.

Komandom /OBRISI izbrisacete sadrzaj chat prozora, a za njegovo zatvaranje možete otkucati komandu /X koja ima isti učinak kao pritiskanje chat tastera u glavnom prozoru.

Ako igrate partiju u Klubu i ima kibicera, možete im poslati poruku komandom /KLUB poruka. Tekst poruke biće ispisan i kibicerima i drugim igračima. Jednog kibicera možete banovati komandom /BAN ime, a sve kibicere komandom /BAN *, dok stanje zabrane kibicera dobijate komandom /BAN ?. Ako želite da ponovo dozvolite kibicovanje, otkucajte samo /BAN bez parametara. Svaki igrač ima kontrolu nad zabranama, tako da je ako jedan zabrani određenog kibicera ili sve, drugi igrači to ne mogu da opovrgnu. Dolazak i odlazak kibicera ispisani su u chat prozoru, a ako ih ima onda igrači imaju nacrtano malo oko blizu svog imena u glavnom prozoru. Ako postavite miša iznad ovog oka, pojaviće se trenutni spisak osoba koje kibicuju vašu partiju.

Većina opisanih komandi može se izvršiti i pritiskom na odgovarajući taster u gornjem delu chat prozora.

Prethodno otkucane poruke možete prikazati u redu za kucanje poruke pritiskom na strelice na gore i dole, kretajući se tako po porukama koje ste već otkucali bez potrebe da ih ponovo kucate. Neke komande se mogu kucati i u skraćenom obliku od jednog slova, a spisak svih mogućih komandi s kratkim uputstvom dobijate kucanjem komande /POMOC.

Chat prozor možete postaviti da se nalazi u podnožju glavnog prozora ako pritisnete taster s nacrtana dva mala prozora. U tom slučaju, povećanje površine za prikaz toka razgovora postižete menjanjem visine glavnog prozora. Ponovnim pritiskom na isti taster, chat prozor će se ponovo odvojiti od glavnog prozora.

nazadPonude odigravača

Tokom mrežne igre odigravač ima mogućnost da predloži skraćivanje ruke ako su ispunjeni određeni uslovi. Dok traje prvi štih, ako je došao samo jedan protivnik, može mu ponuditi 2, 3 ili 4 štiha bez odigravanja, a ako je bilo zvanje, može mu ponuditi 4 štiha. Takođe, bilo kad tokom odigravanja odigravač može da tvrdi da nosi sve preostale štihove do kraja ruke (ili da nema pad na betlu). Da biste napravili jednu od mogućih ponuda, pritisnite taster s nacrtanim znakom pitanja u karti u donjem levom uglu prozora kada ste na redu za odigravanje. Pojaviće se dijalog u kome treba da izaberete tip ponude, a program će automatski dozvoliti samo one opcije koje su u tom trenutku dozvoljene.

Nakon što pritisnete taster Potvrdi, protivnicima će se dati mogućnost da razmotre ponudu. Ako protivnik ne odlučuje (pozvan je od drugog igrača ili ne učestvuje u igri) i uključena mu je ta mogućnost u prozoru za opcije, njemu će se samo prikazati obaveštenje bez mogućnosti da prihvati ili odbije. Ako je ponuda da se ne pada betl ili da se odnose svi preostali štihovi, oba protivnika će videti sve karte kako bi mogli da procene ponudu. Tuđe karte će im ponovo biti sakrivene kada oboje odgovore na ponudu. Ako je ponuda prihvaćena, ruka se prekida i pokazuje se stanje na kraju ruke, s obaveštenjem da je ponuda prihvaćena. Ako je poruka odbijena, o tome se takođe pokazuje obaveštenje svim igračima i igra se nastavlja.

nazadIpref klub

Ako želite da igrate s drugim igračima preko Interneta, postoji zajedničko mesto na Internetu gde možete da se nađete s drugim zainteresovanima za igru i da počnete partiju. Ovo sastajalište se zove Ipref klub. Da biste se povezali s Klubom, u programu pre početka partije odaberite opciju Ipref klub i pritisnitetaster Počni. Ako imate problema s povezivanjem posetite www.ipref.com kako biste videli da li vam je potrebna nova verzija ili se nešto promenilo s načinom povezivanja. Ako imate firewall, potrebno je da u njemu omogućite protok TCP poruka na portu Kluba. Port kluba je ispisan u glavnom prozoru dok traje priključivanje na server.

Ako niste priključeni na Internet, klub nije aktivan ili vam je server iz nekog razloga zabranio pristup, pojaviće se o tome informacija na ekranu. Ako se uspešno priključite, otvoriće se chat prozor Ipref kluba. Ako postoji važna informacija ili obaveštenje za članove kluba, ona će biti ispisana odmah po priključenju. Takođe, igrač koji je najviše popravio svoj rejting prethodnog dana biće ispisan kao najbolji jučerašnji igrač, dok će ukupan broj igrača na vezi i vaše inicijalno vreme odziva biti prikazano ako ste uključili odgovarajuću opciju u dijalogu za opcije.

Glavni prozor Ipref kluba podeljen je na nekoliko celina: Osnovna svrha boravka u Klubu je da pričate sa drugima i dogovarate se o eventualnoj partiji. Komunikacija se obavlja na isti način kao u chat prozoru tokom mrežne igre, kucajući poruke u donjem redu. Ovaj prozor možete po želji povećavati i smanjivati. Sve komande počinju znakom / (kosa crta) i one se ne ispisuju kao chat već predstavljaju nalog za izvršenje neke operacije koje su opisane u ovom tekstu na različitim mestima, a njihov kompletan spisak i način upotrebe dobićete kucanjem komande /POMOĆ. Posebnu ulogu ima i taster TAB koji služi da dopuni ime sa liste koje ste počeli da kucate u Chatu.

Desno od svakog imena na listi nalazi se oznaka koja vam daje brzu informaciju o tom članu u obliku znakova za igru. Pikom su označeni igrači s najmanjim rejtingom, a trefom najjači. Ako je znak crvene ili oker boje, to znači da postoji određena sumnja u tog igrača koja nije u direktnoj vezi s rejtingom, a ako znak nedostaje to znači da nema dovoljno podataka za određivanje znaka. Kompletno objašnjenje značenja znakova možete videti ako otkucate komandu /ZNAK u chat liniji. Ako se desno od znaka nalazi tačka, to znači da je taj igrač s vaše strane ocenjen ili ste za njega uneli komentar. Tačka je crvene boje za ocene 1-5, zelene za 6-10 i braon ako postoji samo komentar bez ocene. Ako ste zaboravili o kojoj oceni ili komentaru se radi, on će biti ispisan ako pogledate statistiku tog člana ili vašu ocenu izborom opcije iz padajućeg menija ili komandama /ČLAN ime ili /OCENA ime.

Na listi imena s desne strane podloga ispod vašeg imena je obeležena posebnom bojom. Kada se nalazite na vašem imenu, u glavnom prozoru pratite opštu komunikaciju u klubu koju vide svi prisutni. Ako želite da razgovarate s nekim privatno, kliknite na ime te osobe i glavni chat prozor biće zamenjen novim u kome se obavlja samo vaša lična komunikacija koju ostali ne mogu da vide.

Ako je neko ime u spisku obeleženo crvenom bojom, to znači da postoji nova poruka koju niste videli jer se nalazite u drugom prozoru kluba. Za slučaj da se to ime nalazi na delu liste koji nije vidljiv, natpis iznad liste će takođe biti označen crvenom bojom kako biste znali da imate novu privatnu poruku. Ako neko počne partiju ili izađe iz Kluba pre nego što ste imali priliku da vidite privatne poruke koje vam je poslao pošto niste kliknuli na to ime, poruke koje ste propustili biće vam prikazani u glavnom prozoru. Naravno, njih vidite samo vi, a ne i drugi koji su prisutni u Klubu.

Ako se pored imena igrača nalazi zvezdica, to znači da taj igrač već učestvuje u partiji i da mu je ovo drugo istovremeno priključenje (on ne može da kibicuje sopstvenu partiju niti da učestvuje u novoj). Ako je igrač samo na chatu i priključi se ponovo u Klub, prethodno priključenoj osobi biće automatski prekinuta sesija u Klubu. Dakle, u jednom trenutku sa jednog računara moguć je samo jedan istovremeni boravak na chatu i jedan u partiji.

Ako je ime ispisano kosim slovima, to znači da taj igrač ne može da učestvuje u partijama jer nije registrovan ili identifikovan ili nema više kredita, a ako je ispisano plavom bojom, onda je taj član u probnom periodu i ne može da učestvuje u takmičenjima. O načinu registracije i identifikacije, kao i kupovini kredita, pogledajte odgovarajuće poglavlje.

Kada se troje igrača dogovore da započnu partiju, jedan od njih treba da pritisne taster Nova partija, nakon čega će se pojaviti prozor za novu partiju. Izaberite imena druga dva igrača iz spiska pored oznaka Desni i Levi, unesite početne bule (najmanje 40) i broj refea (najviše 9) i pritisnite Predloži. Igračima koje ste odabrali će se pojaviti informacija da ste predložili novu partiju i omogućiti da pristanu ili odbiju predlog za partiju. Na listi igrača koji mogu da igraju biće samo oni koji nisu već u partiji, identifikovani su i nisu na pauzi, što znači da se nalaze na glavnom spisku i nisu ispisani kosim ili precrtanim slovima. Ako predlagač izabere opciju Partija bez rejtinga, rezultati se neće računati za statistiku i takmičenja.

Da bi se umanjio element sreće, posebno u kraćim partijama, predlagač može da u prozoru za novu partiju izabere opciju za ravnomernu raspodelu. Obaveštenje o tome će se ispisati igračima kojima je partija predložena, tako da ako žele, mogu da takvu partiju odbiju. Razlika između slučajne podele svake ruke u normalnim partijama i ravnomerne raspodele je u tome što računar od nekoliko slučajno odabranih podela za sledeću grupu ruku odabira onu gde je ukupna razlika u jačini karata najmanja, tako da je na kraju partije broj dobrih karata koji su igrači dobijali ravnomerniji.

Nakon što svi pristanu na igru, prozor Kluba se automataski zatvara, program se vraća na standardni prikaz sa stolom i partija počinje. Ako neko odbije predlog, o tome ćete dobiti informaciju i ta ponuda više neće važiti.

Ako igrači ne završe partiju, to mogu učiniti u roku od 72 sata. Dovoljno je da, kada se ponovo nađu u Klubu, jedan od njih predloži partiju drugoj dvojici i prekinuta partija će se automatski nastaviti. Za spisak prekinutih partija u kojima ste učestvovali, otkucajte komandu /PREKINUTE. Ako ovome dodate i ime igrača, dobićete spisak prekinutih partija tog igrača.

Moguće je da neki igrač namerno napusti partiju kada je najgori, kako se rezultat ne bi računao u takmičenju. Takvog igrača možete prijaviti sudiji komandom /SUDIJA i onda će, ako je prijava opravdana, taj igrač biti kažnjen gubitkom bodova u tekućoj ligi ili drugom odgovarajućom kaznom.

Ako ste posebno zadovoljni ili nezadovoljni ponašanjem igrača tokom partije (u smislu fer pleja i ophođenja, a ne kvaliteta igre), u prilici ste da na kraju partije, pre povratka u Klub, ispod imena jednog ili oba protivnika kliknete na ikonu koja označava dobar ili loš utisak, što će biti zapamćeno i prikazano u okviru zbirne statistike tog člana. Pozitivan ili negativan utisak se računa samo ako su oba igrača unela isti utisak i ako su se nakon toga priključili u Klub bez izlaska iz programa. Na ovaj način obeležavajte vaše utiske samo na osnovu protekle partije. Ako imate opšte mišljenje o nekom članu, to možete iskazati na drugi način - unosom vaše ocene igrača u Klubu. Imajte na umu da su ocene podložne proveri i eventualnom brisanju u slučaju da su date bez razloga.

Klikom na Ipref logo otvarate ovo uputstvo. Ako se levo od znaka nalazi ikona koverte, to znači da imate nepročitanih memo poruka koje možete videti klikom na ikonu ili komandom /MEMO.

Ako postoji osoba u Klubu s kojom nikako ne želite da komunicirate, možete je dodati na spisak ignorisanih osoba kucajući komandu /IGNORISI praćenu imenom te osobe. Ime će i dalje biti vidljivo na spisku neupadljivom bojom, ali nećete videti ništa što priča ili primati pozive za partije, privatne chatove i druge vidove komunikacije. Da biste ukinuli ignorisanje osobe, ponovo otkucajte istu komandu. Za spisak svih ignorisanih osoba otkucajte ovu komandu bez parametara, a za brzo brisanje kompletne liste unesite zvezdicu umesto imena. Spisak ignorisanih osoba se pamti i posle izlaska iz programa i važi sve dok ga sami ne promenite.

Ako je količina informacija prilikom učitavanja statistike, liste partija, liste ruku i rezultate takmičenja koju treba preneti sa servera na vaš računar velika (ne veća od nekoliko kilobajta, ali ipak dovoljno da se učitavanje ne izvrši trenutno), u gornjem desnom uglu će se pojaviti merač procenta do kog su podaci učitani. Kada se učitavanje završi, statistika će se pojaviti. Učitavanje možete prekinuti kliknom na merač ili traženjem neke druge statistike pre kraja prenosa prethodne.

Sve tabele, statistike i liste partija i ruku možete snimiti kao fajl duplim klikom desnog dugmeta miša na tabelu. Pojaviće se obaveštenje o imenu i poziciji fajla koji zatim možete pregledati nekim spreadsheet programom kao što je Excel.

Ako jedan računar koristi više osoba, možete zahtevati da dobijete više registracija s jednog računara i samo tada je svaki član jedinstven sa svojim imenom i šifrom i sopstvenom statistikom. Spisak svih članova koji imaju duple ili višestruke registracije dobijate komandom /DUPLI.

Ipref klub ima mnoštvo opcija i pravila. Preporučuje se da detaljno pogledate ovo uputstvo, pravila Kluba i raspoložive komande, kao i da pogledate sve što vam program nudi. Ako i dalje imate pitanje ili nejasnoća, pogledajte spisak često postavljanih pitanja koji se stalno dopunjava (na sajtu ili u Klubu komandaom /FAQ).

nazadRejting i takmičenja u Klubu

Svaka odigrana ruka u Klubu se beleži i koristi za računanje rejtinga igrača, a na kraju partije se rezultat koristi za takmičenja koja su u toku. U ovom odeljku biće objašnjeno kako vaša igra utiče na rejting i kako funkcionišu takmičenja.

Rejting igrača

Rejting se računa kao ukupan zbir vaših skorova umanjen za prosek skorova druga dva igrača u svim partijama u kojima ste igrali počevši od određenog datuma (koji se menja s vremena na vreme, a koji možete videti klikom na Statistika u Klubu). Ta vrednost se zatim deli sa 100 i zaokružuje na najbliži ceo broj koji predstavlja rejting igrača. Rejting može biti negativan ili pozitivan, a što je manji, to je igračev rejting bolji. Rejting je važeći tek nakon odigranih 1000 ruku. Ako bi igrač posle partije imao rejting lošiji od +500, rejting se postavlja na tačno +500, dakle to je najgori mogući rejting koji igrač može imati. Svaki igrač, osim apsolutnog rejtinga, uz sebe ima i oznaku procenta Kluba od koga je bolji po rejtingu (00% - 99%) i znaka koji mu pripada (pik, karo, herc, tref, as). Za detaljnije objašnjenje znaka pored imena igrača otkucajte komandu /ZNAK u chatu Kluba.

Globalni rejting se računa na isti način kao i zvanični, ali važi od dolaska u Klub, odnosno za sve partije koje je igrač odigrao i nema granicu za loš rejting. On je ostavljen kao informacija jer je u ranijim verzijama programa važio kao zvanični rejting.

Lige

Liga je takmičenje koje traje tokom kalendarskog meseca i u kome učestvuju svi igrači. Svaka završena partija u klubu koja se ne igra za kup računa se za ligu ako nijedan od igrača nije u probnom periodu i igralo se od najmanje 80 bula. Samo prve 3 zajedničke partije iste trojke računaju se za ligu. Tokom trajanja lige formira se tabela na osnovu poena. Da bi igrač imao poene, potrebno je da ima odigran minimalan broj partija, po pravilu 30.Kada se dostigne taj minimum, sve partije lige odigrane do tada, kao i naredne, računaju se za plasman.

Poeni za svaku partiju se računaju na kraju partije tako što pobednik dobija 4 poena, drugi 3, a treći 1 poen. Po 0,1 poen se dodaje dobrom za svakih 10 bula u skoru do maksimalnih 0,5 poena. Po 0,1 poen se oduzima lošem za svakih 10 bula u skoru, bez ograničenja. U slučaju istog skora, bolji je igrač s manje bula.

Redosled na tabeli lige se određuje prema prosečnom broju poena po partiji svih igrača koji su odigrali najmanje 30 partija, uz oduzimanje sudijskih kazni i dodavanja pozitivnog bonusa koji je jednak prosečnom rejtingu protivnika pomnožen brojem partija i podeljen sa -6000.

Igrač koji namerno napusti partiju kako se ona ne bi računala za ligu ili na drugi način ometa ugođaj drugim igračima može biti kažnjen negativnim poenima, povratkom u probni status, banovanjem i drugim kaznama, po prijavi drugih igrača iz te partije sudiji.

Po završetku lige igraju se partije doigravanja kako bi se odredio konačan redosled devet prvoplasiranih na tabeli i raspodelio fond kredita među učesnicima doigravanja. Doigravanje za prethodnu ligu se igra paralelno sa novom ligom. Detaljnija pravila Lige nalaze se na posebnoj stranici na adresi www.ipref.com/liga.

Kupovi

Kup je kraće, nokaut takmičenje u kome u svakoj partiji samo najbolji prolazi u sledeće kolo. Dakle, u svakom kolu igraju igrači koji su pobedili u prethodnom, osim u prvom kolu gde mogu da igraju svi koji su se prijavili za učešće u kupu. Članovi koji su u probnom periodu ne mogu da igraju u kupu. Prijave za kup se primaju do kraja prvog kola, a učešće košta jedan kredit koji se automatski oduzima kada igrač završi svoju prvu partiju kupa. Ovaj fond kredita koristi se za nagrade u kupu i trojici prvoplasiranih u ligi. S vremena na vreme organizuju se specijalni kupovi za koje se ne uzimaju krediti za učešće, a nagrade se saopštavaju na početku kupa. Ako je kup specijalan, bliže informacije možete dobiti kucanjem komande /KUP INFO.

U svakom kolu kupa možete igrati sa bilo koja dva igrača koji su prošli prethodno kolo, odnosno, u prvom kolu, sa bilo koja dva prijavljena igrača koji još nisu odigrali partiju prvog kola. Ako broj igrača kola (osim prvog kola) nije deljiv sa tri, jedan ili dva najbolja igrača koji su zauzeli druga mesta u prethodnom kolu se takođe pridružuju igračima koji su prošli prethodno kolo. Kraj kola se proglašava kada svi igrači koji su prošli prethodno kolo odigraju partiju. Međutim, ako je prelazak u naredno kolo usporen jer neki igrači nekoliko dana ne odigraju partiju, sledeće kolo može biti proglašeno i bez njih i u tom slučaju oni gube mogućnost da nastave učešće u kupu, a kredit koji su potrošili za fond nagrada im se vraća. Takođe, da se ne bi dogodilo da igrači koji su prošli ne mogu da odigraju jer im nedostaje treći koji je prošao a nije na raspologanju, pred kraj kola moguće je promovisati dodatno nekog ko je bio drugi u prethodnom kolu kako bi oni imali priliku da odigraju partiju tog kola. Zbog toga se preporučuje da odigrate partiju što pre po proglašenju novog kola.

Prijavljivanje ili odjavljivanje za kup, listu prijavljenih igrača, informaciju o igračima na vezi koji mogu da učestvuju u tekućem kolu i spisak igrača koji su prošli u naredno kolo kupa dobijate varijacijama komande /KUP. Ako otkucate ovu komandu, ispisaće vam se nastavci koje treba da dodate kako biste izvršili jednu od navedenih operacija.

Ako se radi o regularnom kupu, finalisti dobijaju 50% od svih kredita uzetih za kup od igrača koji su učestvovali u kupu u srazmeri 6:3:1, dok se ostatak prenosi u fond za tekuću ligu.

Igrač koji namerno napusti partiju kako se ona ne bi računala za kup može biti kažnjen diskvalifikacijom iz kupa, po prijavi drugih igrača iz te partije.

Ekipno takmičenje

Ekipno takmičenje omogućava ekipama od 4 do 8 igrača da u nekoliko kola igraju protiv drugih ekipa. Nagradni fond se rasporedljuje na tri pobedničke ekipe i dolazi od kredita koji se oduzima svakom igraču za odigranu partiju takmičenja, osim partija poslednjeg kola. S obzirom na kompleksnost pravila ekipnog takmičenja, detaljna objašnjenja se nalaze na posebnoj stranici na adresi www.ipref.com/ekipno

nazadKibicovanje partija u Klubu

Kibicovanje trenutnih partija koje se igraju u Klubu je omogućeno samo članovima Kluba koji mogu da učestvuju u partijama, a igrači mogu i eksplicitno zabraniti kibicovanje bilo kome. Kibicovanje započinjete duplim klikom na partiju u listi ili kucanjem komande /KIBICUJ praćen brojem partije. Tada se pojavljuje prozor s kartama igrača kao i oznaka pored kibicovane partije, a njima se u njihovom chat prozoru pojavljuje informacija da ste počeli da kibicujete. Ako želite da promenite koga kibicujete, kliknite na ime željenog igrača. Ako želite da vam budu vidljive sve karte, pritisnite taster s nacrtanom kartom. Da biste prekinuli kibicovanje, pritisnite dugme s precrtanim okom. Pritiskom na taster s nacrtana dva prozora odvojićete prozor za kibicovanje od glavnog prozora, a možete ga i vratiti ponovnim pritiskom na isti taster. Taster s dva slova A različite veličine služi za biranje veličine karata koje se kibicuju. U slučaju velikih karata, prozor mora biti izdvojen od glavnog. Kada se kibicovanje odvija u posebnom prozoru, vidljiv je novi taster koji omogućava da određujete da li je prozor moguće prekriti drugim prozorima ili ne i da li će se čuti zvučni efekti tokom licitacije i odigravanja.

Ako su vam igrači zabranili kibicovanje ili ako ne želite da pratite partiju uživo, možete koristiti odloženo kibicovanje, odnosno praćenje odigravanja s jednom rukom zakašnjenja. Odloženo kibicovanje se započinje duplim klikom na partiju koju želite da pratite uz istovremeno pritisnut taster CTRL. Potezi će se odigravati realnom brzinom kako su odigrani, ali sa zaostatkom od jedne ruke. Pošto to nije pravo kibicovanje već retroaktivno, igrači u partiji neće ni biti svesni da gledate prethodne događaje iz partije na ovaj način.

U prozoru za kibicovanje, ime odigravača u partiji je obeleženo posebnom bojom, a onaj ko je odneo prethodni štih imaće drugačiju boju pozadine ispod imena. Licitacije se, kao i u glavnom prozoru partije, ispisuju iznad karata igrača.

Ako se jednom od igrača prekine veza sa Klubom tokom učestvovanja u partiji, on će se vratiti u nju na situaciju prekida čim se ponovo priključi u Klub. Dok nije na vezi, igrači u partiji će videti njegovo ime obeleženo crvenom bojom i neće moći da chatuju, dok će osobe koje su u Klubu videti ime tog igrača ispisano sivom bojom u listi partija. Ako i drugi igrač napusti partiju, ona će se prekinuti a ruka koja je bila u toku biće poništena. Igrači u Klubu će videti informaciju o prekidu partije sa imenom igrača koji je prvi napustio označeno zvezdicom u slučaju da mu se prekinula veza ili znakom uzvika ako je prekid bio nameran.

Tokom kibicovanja, ako neko od igrača pošalje poruku kibicerima iz svog chat prozora, ona će vam se ispisati. Imajte na umu da program ima ugrađenu zaštitu od kibicovanja od strane igrača koji već učestvuju u partiji a istovremeno se nalaze i u Klubu s drugim startovanim programom. Takođe, ako igrač iz partije uđe u Klub pomoću druge kopije programa, on neće moći da šalje i prima privatne chat poruke.

Kibiceri mogu slati poruke igračima u partiji koju kibicuju komandom /IGRAČI, nakon čega treba otkucati tekst poruke. Poruke kibicera će se pojaviti u chat prozorima igrača u partiji tek po završetku tekuće ruke, kako bi se sprečilo da kibiceri utiču na igru svojim komentarima. Ako su igrači završili ruku a još nisu počeli sledecu, poruka će se pojaviti odmah. Igrači u partiji mogu zabraniti poruke kibicera komandom /PST.

nazadČlanstvo u Klubu

Ipref možete koristiti bez ograničenja u igri protiv računara i u lokalnoj mreži. Takođe, možete se slobodno priključiti u Klub, učestvovati u chatu, gledati statistiku i druge informacije. Međutim, Ipref klub dozvoljava učestvovanje u partijama i kibicovanje samo registrovanim korisnicima. Da biste se registrovali, nakon ulaska u Klub kliknite na taster Registracija i unesite željeno ime i šifru kojima ćete se ubuduće identifikovati. Od tog trenutka ste član kluba sa svojim jedinstvenim imenom. Da biste promenili ime, pošaljite email na adresu admin@ipref.com ili upotrebite komandu /KOMENTAR sa opisom vašeg zahteva. Ako zabeležite svoju email adresu, moći ćete da dobijete šifru koju ste zaboravili na email ako to zatražite. Ime mora imati najmanje 3 i najviše 10 znakova, ne sme se završavati jednom cifrom, a neka imena (gost, server, racunar) su zabranjena. Šifra može imati od 5 do 32 znaka.

Igranje u Klubu može biti bez ograničenja ili uz trošenje dnevnih kredita. Ako je aktiviran kreditni sistem, svaki član ima određen broj kredita koji mu omogućavaju da učestvuje u partijama. Jedan kredit traje 24 sata od trenutka ulaska u partiju. Dakle, ako ne igrate nekoliko dana, krediti se ne troše. Takođe, krediti se dodeljuju pobednicima kupova i desetorici prvoplasiranih u ligama.

Svaki put kada se priključite u Klub kao registrovan član, ispisaće vam se broj preostalih kredita i vreme važenja tekućeg kredita. Takođe, ovu informaciju možete dobiti u bilo kom trenutku komandom /KREDIT. Ako nakon ove komande stavite razmak i znak * (zvezdica), dobićete spisak svih dodatih i oduzetih kredita u poslednjih 30 dana.

Novi članovi dobijaju 7 dana besplatne igre u probnom periodu, kako bi mogli da odluče da li će da ostanu aktivni. Oni imaju ograničenje da ne mogu da učestvuju u takmičenjima ili igraju s računara sa koga već postoji prethodno registrovan član. Za cenovnik i način uplate kredita nakon probnog perioda posetite www.ipref.com/uplata.html.

Nakon što ste uplatili kredite, priključite se u Klub i pomoću komande /UPLATA ili odgovarajućim unosom u odeljku Razno/Operacije pošaljite obrazac o izvršenoj uplati, kako bi oni bili blagovremeno odobreni od strane administratora Kluba.

nazad

Specifičnosti Ipref varijante preferansa

Pravila preferansa su većinom stroga i jasna, osim u slučaju nekoliko manje bitnih pravila koja se neznatno razlikuju u različitim sredinama. Ovde će biti nabrojane su neke odlike programa i igre u Klubu koje se tiču ovih pravila i konvencija, a mogu biti predmet zabune ili interesovanja. Neka rešenja su usvojena zbog svoje logičnosti ili zbog toga što se jedna od ravnopravnih varijanti ipak mora usvojiti, dok su pravila vezana za igru u Klubu usvojena kao najbolja rešenja prilagođena online igri preko Interneta.

Usvojena pravila preferansa

Partije u Klubunazad