Uplata Ipref kredita

Ovde možete izvršiti uplatu kredita za igranje u Ipref Klubu. Unesite broj kredita koje želite da kupite i korisničko ime u Klubu člana koji će dobiti kredite. Ukoliko imate pitanja u vezi sa uplatom, pošaljite email na admin@ipref.com ili kontaktirajte u Klubu člana Ipref memo porukom ili chatom.

Broj kreditaCena paketaVrednost kredita
10
30
50
100Broj kredita koji uplaćujete:
Iznos uplate:
Korisničko ime u Klubu: