Organizacija sudijskog sistema u Ipref klubu

1.   Osnovne odredbe
 
1.1   Ove odredbe su dodatak pravilima Ipref kluba (u daljem tekstu: Klub) i sačinjavaju njihov sastavni deo.
1.2   Vlasnik prenosi deo svojih nadležnosti i ovlašćenja na dve grupe članova koje se zovu Sudije i Većnici. Sudije i Većnike postavlja Vlasnik na osnovu dogovora sa Većnicima i njihovim predlozima.
 
2.   Sudije
 
2.1   Svaki član kome to pravo nije uskraćeno, može pozvati Sudiju da donese odluku koju igrači sami ne mogu da reše. Takav poziv se vrši u programu i prosleđuje Sudijama (ali ne i Većnicima).
2.2   Sudije se javljaju na poziv članova i, ako to spada u njihovu nadležonst, donose presudu u skladu sa Pravilima suđenja.
2.3   U slučaju da jedna strana u suđenju insistira da se čuje drugo mišljenje ili da odluka koju treba da donese spada van njihovih nadležnosti, Sudija može da pozove Većnika da presudi i da bude prisutan u suđenju tokom većanja.
2.4   Sudija i članovi su dužni da postupaju u skladu sa odlukom Većnika.
 
3.   Većnici
 
3.1   Većnici odlučuju u situacijama kada ih Sudija pozove da donesu drugostepenu odluku tokom suđenja, ili da presude u situacijama koje su u njihovoj nadležnosti.
3.2   Odluka koju donese Većnik tokom suđenja je konačna i obavezujuća za Sudiju i igrače. Na tu odluku se ne može žaliti, a svako pominjanje u Klubu situacije i presude se može odnositi isključivo na igračku situaciju a ne na ličnost i postupanje Većnika i Sudije.
3.3   Većnici dogovorom odlučuju o pravilima za kriterijume donošenja presuda, i odlučuju o prijemu i razrešenju Većnika i Sudija.
3.4   Većnici predlažu i, u saradnji sa Vlasnikom, donose odluke o pitanjima koja se odnose na igrački deo rada Kluba, na primer: kazne za prekršaje, pregledavanje dokaza o varanjima i spornim situacijama, promene sistema suđenja i drugo.
 
4.   Završne odredbne
 
4.1   Početnu listu Većnika određuje vlasnik Kluba u dogovoru sa istaknutim članovima, a zatim izbor preostalih Većnika i Sudija stavlja u nadležnost Većnika.
4.2   Vlasnik obezbeđuje posebnu diskusiju na Forumu koji je vidljiva samo Većnicima i Vlasniku i čiji sadržaj nije dostupan drugim članovima Kluba.
4.3   Vlasnik se obavezuje da će čuvati integritet Većnika i Sudija na način dogovoren sa njima.
4.4   Sudija ili Većnik može biti razrešen od strane vlasnika bez dogovora sa Većnicima samo u slučaju težeg kršenja Pravila kluba.
4.5   Sudije i Većnici prihvatanjem postavljanja na tu funkciju istovremeno prihvataju i ova Pravila.

Poslednja izmena: 14. jun 2009.

Nazad